یادگیری عمیق مقدماتی

پکیج مقدماتی ویژه کسانی است که هیچ پیش زمینه ای از مباحث هوش مصنوعی ندارند و میخواهند دقیقا از نقطه صفر شروع کنند. 

Math
گام اول
ریاضیات ویژه هوش مصنوعی
Math
Python - 1
گام دوم
پایتون ویژه یادگیری ماشین
Python - 1
ML
گام سوم
یادگیری ماشین کاربردی
ML
Deep-1
گام چهارم
ترم اول یادگیری عمیق
Deep-1

پیشنهاد ویژه

با تهیه پکیج مقدماتی یادگیری عمیق میتوانید این دوره ها با را با هزینه ای کمتر تهیه کنید

یادگیری عمیق پیشرفته

Deep-Python
گام پنجم
پایتون عمیق
Deep-Python
Deep---2
گام ششم
شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)
Deep---2
Advanced-Tensorflow
گام هفتم
تنسورفلو پیشرفته
Advanced-Tensorflow
Deep---3
گام هشتم
در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)
Deep---3

پیشنهاد ویژه

با تهیه پکیج پیشرفته یادگیری عمیق میتوانید این دوره ها با را با هزینه ای کمتر تهیه کنید