دوره های آموزشی زمستانه

وبینارها و دوره های کوتاه مدت

چرا ظرفیت 12 نفر ؟

آشنایی با ربوتک

آموزش های رایگان