بهینه سازی در شبکه های عصبی

در این مینی دوره سه جلسه ای به بهینه سازی و انواع الگوریتم های بهینه سازی در شبکه های عصبی میپردازیم و به زبان خیلی ساده آن ها را درک میکنیم.

15
650,000 تومان

مهمترین تحقیقات هوش مصنوعی در ۲۰۲۳

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

41
1,800,000 تومان

در قلب شبکه های عصبی – ۱

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

29
1,800,000 تومان

دوره پایتون عمیق

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

73
1,800,000 تومان

در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

98
1,800,000 تومان

دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

192
1,400,000 تومان

یادگیری تقویتی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. نکته…

152
1,200,000 تومان

دوره تنسورفلو پیشرفته

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

140
1,400,000 تومان