حامد قاسمی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی دانشگاه تهران

حامد قاسمی در دوره لیسانس در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک تحصیل کرده است و بیشتر در زمینه ربات ها به خصوص mobile robot ها فعالیت داشته است و با میکروکنترلرهای AVR و ARM پروژه های مختلفی را انجام داده است. در دوره ارشد در رشته هوش مصنوعی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1396 به عضویت آزمایشگاه تعامل انسان و ربات در آمد و در آنجا بر روی ربات های پرنده و جهت یابی خودکار آنها به کمک روش های مبتنی بر یادگیری عمیق فعالیت کرده کرد.

ایشان در آکادمی ربوتک دوره های بینایی ماشین و یادگیری عمیق را برگزار می کنند و از مدرسان خوش بیان در آکادمی ربوتک هستند که همواره کلاس های ایشان برای شرکت کنندگان جذابیت های زیادی داشته است.