آمار و احتمال برای یادگیری ماشین

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

یک بار برای همیشه ! رویکرد مدنظر در این دوره کاربردی و عملی است. صرفا به دنبال تیوری هایی نیستیم…

115
500,000 تومان