جبرخطی ویژه یادگیری ماشین

خرید این محصول محدودیت زمانی دارد. این وبینار قبلا برگزار شده است و به دلیل درخواست های زیاد به مدت…

240,000 تومان

آمار و احتمال برای یادگیری ماشین

خرید این محصول محدودیت زمانی دارد. این وبینار قبلا برگزار شده است و به دلیل درخواست های زیاد به مدت…

149,000 تومان