دوره تنسورفلو پیشرفته

مهلت ثبت نام به اتمام رسید. مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است. برای اطلاع از سری…

1,400,000 تومان