یادگیری ماشین کاربردی

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

272
1,200,000 تومان