20%
تخفیف

یادگیری ماشین کاربردی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. درباره…

960,000 تومان