20%
تخفیف

دوره پایتون عمیق

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. پیشنیاز…

1,120,000 تومان