کارگاه Normalization در شبکه های عصبی

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

21
400,000 تومان