یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین

امکان خرید این دوره دیگر وجود ندارد و به جای تهیه آن میتوانید دوره یادگیری عمیق (ترم اول) را از…

1,200,000 تومان