یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین [آنلاین]

در دوره بینایی ماشین با رویکرد یادگیری عمیق تلاش کرده ایم تا مسایل دنیایی واقعی را به کمک Deep learning حل کنیم.

650,000 تومان