20%
تخفیف

دوره پایتون عمیق

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. پیشنیاز…

1,120,000 تومان

در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)

مهلت ثبت نام به اتمام رسید. مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است. برای اطلاع از سری…

1,800,000 تومان
20%
تخفیف

دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. پیشنیاز…

1,120,000 تومان
20%
تخفیف

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. درباره…

960,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضیات ویژه هوش مصنوعی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. معرفی…

960,000 تومان

یادگیری تقویتی

مهلت ثبت نام به اتمام رسید. مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است. برای اطلاع از سری…

1,200,000 تومان

دوره تنسورفلو پیشرفته

مهلت ثبت نام به اتمام رسید. مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است. برای اطلاع از سری…

1,400,000 تومان
31%
تخفیف

دوره بازشناسی چهره (face recognition)

میخواهیم حرفه ای شویم. از کجا باید شروع کنیم ؟ چگونه مقالات را در Deep Learning بررسی کنیم ؟ از…

960,000 تومان
20%
تخفیف

یادگیری ماشین کاربردی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. درباره…

960,000 تومان

یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین

امکان خرید این دوره دیگر وجود ندارد و به جای تهیه آن میتوانید دوره یادگیری عمیق (ترم اول) را از…

1,200,000 تومان
20%
تخفیف

پایتون ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. معرفی…

960,000 تومان