دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. پیشنیاز…

1,200,000 تومان
20%
تخفیف

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. درباره دوره…

960,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضیات ویژه هوش مصنوعی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. آشنایی…

800,000 تومان

یادگیری تقویتی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. درباره…

1,100,000 تومان

دوره تنسورفلو پیشرفته

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. قدرت پیاده…

1,200,000 تومان

دوره بازشناسی چهره (face recognition)

میخواهیم حرفه ای شویم. از کجا باید شروع کنیم ؟  چگونه مقالات را در Deep Learning بررسی کنیم ؟ از…

900,000 تومان
20%
تخفیف

یادگیری ماشین کاربردی

درباره دوره مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است.…

880,000 تومان

یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین

امکان خرید این دوره دیگر وجود ندارد و به جای تهیه آن میتوانید دوره یادگیری عمیق (ترم اول) را از…

1,100,000 تومان
20%
تخفیف

پایتون ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه درباره دوره هر چه تلاش میکنم برنامه نویسی یاد نمیگیرم…

800,000 تومان