دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

850,000 تومان

ریاضیات ویژه هوش مصنوعی

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. معرفی…

680,000 تومان

یادگیری تقویتی

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

850,000 تومان

دوره تنسورفلو پیشرفته

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. قدرت…

900,000 تومان

دوره بازشناسی چهره (face recognition)

میخواهیم حرفه ای شویم. از کجا باید شروع کنیم ؟  چگونه مقالات را در Deep Learning بررسی کنیم ؟ از…

900,000 تومان

یادگیری ماشین کاربردی

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

850,000 تومان

یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین

امکان خرید این دوره دیگر وجود ندارد و به جای تهیه آن میتوانید دوره یادگیری عمیق (ترم اول) را از…

850,000 تومان

پایتون ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

750,000 تومان