مینی دوره latex

در این مینی دوره سه جلسه ای به بهینه سازی و انواع الگوریتم های بهینه سازی در شبکه های عصبی میپردازیم و به زبان خیلی ساده آن ها را درک میکنیم.

40
600,000 تومان