در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

96
1,800,000 تومان

دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

182
1,400,000 تومان

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

نکته مهم در مورد دوره های ربوتک دوره های آکادمی ربوتک بر بستر نرم افزار spot player هستند و شما…

249
1,200,000 تومان