دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

850,000 تومان