پایتون ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است.…

750,000 تومان