20%
تخفیف

پایتون ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه درباره دوره هر چه تلاش میکنم برنامه نویسی یاد نمیگیرم…

800,000 تومان