بهینه سازی در شبکه های عصبی

در این مینی دوره سه جلسه ای به بهینه سازی و انواع الگوریتم های بهینه سازی در شبکه های عصبی میپردازیم و به زبان خیلی ساده آن ها را درک میکنیم.

15
650,000 تومان